آخرین مطالب

برچسب:   "صنعت"

نمایشگاه ملی صنایع دستی به صورت مجازی برگزار می‌شود

ایران مراسم نیوز: خراسان جنوبی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیرجند از حضور 22 صنعتگر فعال در رشته‌های مختلف صنایع دستی شهرستان بیرجند در نخستین نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی خبر داد.

وعده خوش زادبوم به فعالان صنعت نمایشگاهی/ آغاز فعالیت رویدادها در آینده نزدیک

ایران مراسم نیوز: رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه جلسه کارگروه توسعه استان اصفهان از پیگیری این سازمان به منظور اخذ مجوز از ستاد مقابله با کرونا در راستای شروع مجدد فعالیت های صنعت نمایشگاهی خبر داد.

وعده خوش زادبوم به فعالان صنعت نمایشگاهی/ آغاز فعالیت رویدادها در آینده نزدیک

ایران مراسم نیوز: رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه جلسه کارگروه توسعه استان اصفهان از پیگیری این سازمان به منظور اخذ مجوز از ستاد مقابله با کرونا در راستای شروع مجدد فعالیت های صنعت نمایشگاهی خبر داد.

وعده خوش زادبوم به فعالان صنعت نمایشگاهی/ آغاز فعالیت رویدادها در آینده نزدیک

ایران مراسم نیوز: رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه جلسه کارگروه توسعه استان اصفهان از پیگیری این سازمان به منظور اخذ مجوز از ستاد مقابله با کرونا در راستای شروع مجدد فعالیت های صنعت نمایشگاهی خبر داد.

ضرورت ایجاد «سازمان صنعت نمایشگاهی»

ایران مراسم نیوز:مدیرامور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان «گلستان» مطرح کرد: صنعت نمایشگاهی ایران در نیم قرن گذشته تحولات و تغییرات بسیار زیادی را شاهد بوده است. از دهه 40 شمسی تاکنون تلاش‌های بسیاری برای مدیریت نمایشگاه‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام شده است که تقریبا باید گفت، این اقدامات و فعالیت‌های مستمر تماما به صورت خودجوش پیش رفته است و مدیریت و سازمانی جامع برای فعالیت‌های بخش خصوصی وجود نداشته است. در این میان نکته حائز اهمیت این است که حضور متخصصان و کارشناسان در این صنعت بیشتر از پیش شده است. در این برهه زمانی آنچه ضرورت دارد تا به آن جامه عمل پوشانده شود، ایجاد سازمانی نظام‌مند و هدفمند برای فعالیت‌های نمایشگاهی است تا در این بستر بتوان به راحتی آمارهای منطقی و درستی را از موفقیت‌ها و کم وکاستی‌ها در این حوزه ارائه داد و این حوزه را به صنعتی شایسته و تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور تبدیل کرد. در همین رابطه با سیدرضا قندیلی، مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

ضرورت ایجاد «سازمان صنعت نمایشگاهی»

ایران مراسم نیوز:مدیرامور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان «گلستان» مطرح کرد: صنعت نمایشگاهی ایران در نیم قرن گذشته تحولات و تغییرات بسیار زیادی را شاهد بوده است. از دهه 40 شمسی تاکنون تلاش‌های بسیاری برای مدیریت نمایشگاه‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام شده است که تقریبا باید گفت، این اقدامات و فعالیت‌های مستمر تماما به صورت خودجوش پیش رفته است و مدیریت و سازمانی جامع برای فعالیت‌های بخش خصوصی وجود نداشته است. در این میان نکته حائز اهمیت این است که حضور متخصصان و کارشناسان در این صنعت بیشتر از پیش شده است. در این برهه زمانی آنچه ضرورت دارد تا به آن جامه عمل پوشانده شود، ایجاد سازمانی نظام‌مند و هدفمند برای فعالیت‌های نمایشگاهی است تا در این بستر بتوان به راحتی آمارهای منطقی و درستی را از موفقیت‌ها و کم وکاستی‌ها در این حوزه ارائه داد و این حوزه را به صنعتی شایسته و تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور تبدیل کرد. در همین رابطه با سیدرضا قندیلی، مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

ضرورت ایجاد «سازمان صنعت نمایشگاهی»

ایران مراسم نیوز:مدیرامور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان «گلستان» مطرح کرد: صنعت نمایشگاهی ایران در نیم قرن گذشته تحولات و تغییرات بسیار زیادی را شاهد بوده است. از دهه 40 شمسی تاکنون تلاش‌های بسیاری برای مدیریت نمایشگاه‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام شده است که تقریبا باید گفت، این اقدامات و فعالیت‌های مستمر تماما به صورت خودجوش پیش رفته است و مدیریت و سازمانی جامع برای فعالیت‌های بخش خصوصی وجود نداشته است. در این میان نکته حائز اهمیت این است که حضور متخصصان و کارشناسان در این صنعت بیشتر از پیش شده است. در این برهه زمانی آنچه ضرورت دارد تا به آن جامه عمل پوشانده شود، ایجاد سازمانی نظام‌مند و هدفمند برای فعالیت‌های نمایشگاهی است تا در این بستر بتوان به راحتی آمارهای منطقی و درستی را از موفقیت‌ها و کم وکاستی‌ها در این حوزه ارائه داد و این حوزه را به صنعتی شایسته و تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور تبدیل کرد. در همین رابطه با سیدرضا قندیلی، مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

ضرورت ایجاد «سازمان صنعت نمایشگاهی»

ایران مراسم نیوز:مدیرامور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان «گلستان» مطرح کرد: صنعت نمایشگاهی ایران در نیم قرن گذشته تحولات و تغییرات بسیار زیادی را شاهد بوده است. از دهه 40 شمسی تاکنون تلاش‌های بسیاری برای مدیریت نمایشگاه‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام شده است که تقریبا باید گفت، این اقدامات و فعالیت‌های مستمر تماما به صورت خودجوش پیش رفته است و مدیریت و سازمانی جامع برای فعالیت‌های بخش خصوصی وجود نداشته است. در این میان نکته حائز اهمیت این است که حضور متخصصان و کارشناسان در این صنعت بیشتر از پیش شده است. در این برهه زمانی آنچه ضرورت دارد تا به آن جامه عمل پوشانده شود، ایجاد سازمانی نظام‌مند و هدفمند برای فعالیت‌های نمایشگاهی است تا در این بستر بتوان به راحتی آمارهای منطقی و درستی را از موفقیت‌ها و کم وکاستی‌ها در این حوزه ارائه داد و این حوزه را به صنعتی شایسته و تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور تبدیل کرد. در همین رابطه با سیدرضا قندیلی، مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

نشست صمیمی رییس هیات مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی با فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

ایران مراسم نیوز: دراین دیدارکه به مناسبت بزرگداشت هفته مبارک بسیج با حضورچراغی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت صنعت،معدن وتجارت و سید ابراهیم حسینی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران وهمچنین سایراعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج دردفترمدیرعامل برگزار شد، زمانی نسبت به اشاعه و گسترش تفکرتحول آفرین بسیج در مجموعه شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران تاکید کردند.

هزاران فعال نمایشگاهی در آستانه بیکاری

ایران مراسم نیوز: مسلم نوروزی گفت: ورشکستگی و بیکاری فعالان صنعت نمایشگاهی که هزاران نفر از افراد جامعه را تشکیل می دهند تبعات اجتماعی خاص خود را خواهد داشت.

۹۵ درصد اصناف مازندران محدودیت‌های کرونایی را اجرا می‌کنند

ایران مراسم نیوز: رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که حدود 95 درصد از واحدهای صنفی استان که مشمول ممنوعیت فعالیت در اجرای طرح جامع محدودیت‌های کرونایی شدند تاکنون این محدودیت ها را اجرا کرده‌اند.

۲ چالش اساسی صنعت نمایشگاهی در سال ۱۴۰۰

ایران مراسم نیوز: دبیر اجرایی انجمن غرفه سازان گفت: تا هنگامی که تحریم ‌ها یا کمرنگ و یا به طور کلی لغو نشوند همچنان بحران در صنعت نمایشگاهی و دیگر مباحث اقتصادی کشور وجود خواهد داشت.

۲ چالش اساسی صنعت نمایشگاهی در سال ۱۴۰۰

ایران مراسم نیوز: دبیر اجرایی انجمن غرفه سازان گفت: تا هنگامی که تحریم ‌ها یا کمرنگ و یا به طور کلی لغو نشوند همچنان بحران در صنعت نمایشگاهی و دیگر مباحث اقتصادی کشور وجود خواهد داشت.

صعود جمعی از بسیجیان صنعت آب و برق استان همدان به ارتفاعات الوند

ایران مراسم نیوز: مسئول شورای هماهنگی بسیج صنعت آب و برق استان همدان با اعلام این خبر گفت: همزمان با آغاز هفته بسیج و چهل و یکمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، جمعی از بسیجیان صنعت آب و برق استان همدان به ارتفاعات الوند صعود کردند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان موفق به کسب رتبه دوم شد

ایران مراسم نیوز: در دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان موفق به کسب رتبه دوم در بخش پژوهش وافکار سنجی شد.

برگزاری وبینار تعیین چشم‌انداز و هدف‌گذاری در زندگی

ایران مراسم نیوز: انجمن‌های علمی دانشجویی سایبرهندس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره) و مدیریت صنعتی دانشگاه قم وبینار تعیین چشم‌انداز و هدف‌گذاری در زندگی (فردی و شغلی) را برگزار می‌کند.

اهتمام ویژه به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صادرات‌محور در شرایط کرونایی

ایران مراسم نیوز: بهمن حسین‌زاده گفت: اهمیت روز افزون نوآوری‌ها در صنعت ساختمانی و صنایع وابسته به لحاظ کیفی‌سازی و تنوع تولیدات، امروز یک ضرورت غیرقابل‌انکار است.

پاویون دانش بنیان‌ها در نمایشگاه ایران متافو برپا می‌شود

ایران مراسم نیوز: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالوژی ( ایران متافو) که شرکت‌های صنعتی داخلی و بین‌المللی محصولات، قابلیت‌های فنی و نوآوری‌های خود را به بازدیدکنندگان عرضه می‌ کنند از 19 تا 22 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

صدور و تمدید ۵۰۰ مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ماکو

ایران مراسم نیوز: مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: از ابتدای سال جاری جهت بهره مندی فعالان اقتصادی منطقه از مزایای قانونی مناطق آزاد، بیش از 500 مجوز فعالیت اقتصادی شامل تجاری، خدماتی، بانکداری، صنعتی، فنی و مهندسی صادر و تمدید شده است.

صنعت نمایشگاهی ایران از خیال تا واقعیت

ایران مراسم نیوز: تقریبا نزدیک به 10 ماه از شیوع ویروس کرونا در دنیا می‌گذرد و فراز و فرودهای آن تمام مردم دنیا را با چالش مواجه کرده و تقریبا خسته و شاید نا امید! ولی در میان این کارزار وضعیت اقتصادی و معیشتی ما در ایران و تحریم‌های ظالمانه شرایط را سخت تر کرده است.

مهلت ارسال آثار به نمایشگاه مجازی صنایع‌دستی تمدید شد

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگرد گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت ناشی از آن، با پیشنهاد و حمایت معاون صنایع‌دستی وزارت متبوع و با محوریت این شرکت، نمایشگاه صنایع‌دستی برای نخستین‌بار به ‌صورت مجازی و با حضور هنرمندان و صنعتگران در سراسر کشور برگزار شده است.

داشته‌های صنعت اصفهان را به جهانیان معرفی می‌کنیم

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان گفت: بهره‌برداری از نمایشگاه بین‌المللی شهر اصفهان می تواند بیشتر از گذشته داشته‌های صنعت اصفهان را به جهانیان معرفی کند.

داشته‌های صنعت اصفهان را به جهانیان معرفی می‌کنیم

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان گفت: بهره‌برداری از نمایشگاه بین‌المللی شهر اصفهان می تواند بیشتر از گذشته داشته‌های صنعت اصفهان را به جهانیان معرفی کند.

راهکارهای وزارت صنعت برای بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شد

ایران مراسم نیوز: مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس سیاست رفع موانع موجود در مقابل فعالیت‌های تولیدی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سه محور «تفویض اختیار به سازمان‌های استانی»، «شناسایی و رفع گلوگاه‌های اجرایی» و «اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم»، اقدام های اجرایی و عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

افتتاح بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در نمایشگاه بین المللی اصفهان

ایران مراسم نیوز: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آغاز بکار بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: 18 درصد اشتغال در کشور به صنعت ساختمانی وابسته بوده و در حال حاضر بیش از سه میلیون یکصد و هزار نفر در بخش های مختلف ساختمانی مشغول هستند.

اضافه شدن ۲۰ هزار مترمربع به فضای نمایشگاهی کشور

ایران مراسم نیوز:مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: با افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان بیش از 20 هزار مترمربع در فاز اول به صنعت نمایشگاهی کشور اضافه می شود و این ارزش افزوده بالایی دارد.

اضافه شدن ۲۰ هزار مترمربع به فضای نمایشگاهی کشور

ایران مراسم نیوز:مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: با افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان بیش از 20 هزار مترمربع در فاز اول به صنعت نمایشگاهی کشور اضافه می شود و این ارزش افزوده بالایی دارد.

اضافه شدن ۲۰ هزار مترمربع به فضای نمایشگاهی کشور

ایران مراسم نیوز:مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: با افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان بیش از 20 هزار مترمربع در فاز اول به صنعت نمایشگاهی کشور اضافه می شود و این ارزش افزوده بالایی دارد.

صنعت گردشگری جهان در مرز نابودی

ایران مراسم نیوز: سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد ورود مسافران بین المللی در 8 ماه نخست امسال 70درصد کاهش یافته و هزینه‌ای برابر با 730میلیارد دلار خسارت برای صنعت گردشگری به بار آورده است.

دکتر بهمن حسین زاده: ارتباط مستقیم صنعت ساختمان با ۲۶۰ تا ۳۶۰ حرفه ، صنعت و اشتغال

ایران مراسم نیوز: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آغاز بکار بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: 18 درصد اشتغال در کشور به صنعت ساختمانی وابسته بوده و در حال حاضر بیش از سه میلیون یکصد و هزار نفر در بخش های مختلف ساختمانی مشغول هستند

دکتر بهمن حسین زاده: ارتباط مستقیم صنعت ساختمان با ۲۶۰ تا ۳۶۰ حرفه ، صنعت و اشتغال

ایران مراسم نیوز: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آغاز بکار بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: 18 درصد اشتغال در کشور به صنعت ساختمانی وابسته بوده و در حال حاضر بیش از سه میلیون یکصد و هزار نفر در بخش های مختلف ساختمانی مشغول هستند

۲۳طرح جهش تولید در دانشگاه علم و صنعت کلید خورد

ایران مراسم نیوز: مدیر دفتر توسعه فناوری دانشگاه علم و صنعت گفت: 23 طرح جهش تولید در دانشگاه به تصویب رسیده و مجریان طرح در حال کار بر روی آن‌ها هستند.

برگزاری وبینار «آمایش سرزمین»

ایران مراسم نیوز: کمیته علمی محیط زیست با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی،نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت، وبینار «آمایش سرزمین» را می‌کند.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی از دریچه دنیای مجازی/ فرصت های جدید برای معرفی و فروش تولیدات صنعتگران

ایران مراسم نیوز: علیرضا جلالزایی گفت: نمایشگاه صنایع دستی سیستان و بلوچستان که قرار بود در خانه خلاق صنایع دستی زاهدان برگزار شود به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

تعویق برگزاری نمایشگاهها به مدت دو هفته

ایران مراسم نیوز: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نشست با جمعی از دست اندرکاران و فعالان صنعت نمایشگاهی اعلام کرد: طبق برنامه ریزی ها و ‌در شرایط خاص از امروز شنبه مورخ 10 آبان ماه 1399 به مدت دو هفته برگزاری تمامی نمایشگاه های بین المللی‌ و تخصصی به تعویق می افتد.

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار می‌شود

ایران مراسم نیوز: شرکت‌ها و برندهای معتبری از 10 استان کشور در بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان که طی روزهای 14 تا 17 آبان‌ماه در اصفهان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار می‌شود

ایران مراسم نیوز: شرکت‌ها و برندهای معتبری از 10 استان کشور در بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان که طی روزهای 14 تا 17 آبان‌ماه در اصفهان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار می‌شود

ایران مراسم نیوز: شرکت‌ها و برندهای معتبری از 10 استان کشور در بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان که طی روزهای 14 تا 17 آبان‌ماه در اصفهان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

حضور ۱۰ استان کشور در نمایشگاه ساختمان اصفهان

ایران مراسم نیوز: بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان همزمان با بهره‌برداری از محل جدید برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان آغاز می‌شود که خود نشان از اهمیت این رویداد نمایشگاهی دارد.

لغو برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ضربه بزرگی به صنعت نشر بود/کرونا تاثیری مخرب بر عرصه ادبیات گذاشته است

ایران مراسم نیوز: مدیر انتشارات 27 بعثت گفت: یماری کرونا هنگامی پا به عرصه حوزه نشر گذاشت که ناشران خود را برای رویداد بزرگی به نام نمایشگاه بین المللی کتاب آماده می‌کردند، تعطیلی این نمایشگاه ضربه سخت اقتصادی را به حوزه نشر وارد کرد و نگرانی‌ها فراوانی را با خود به همراه داشت.

دستور رزم حسینی برای تامین روغن نباتی

ایران مراسم نیوز: وزیر ، صنعت معدن تجارت گفت: با توجه به ظرفیت مناسب تولید روغن نباتی در کشور و تمهیدات اندیشیده شده، بخش خصوصی با همکاری ارکان دولتی مرتبط با موضوع، جهت ایجاد تعادل در روند تولید و تامین نیاز بازار به این کالا اقدام کند.

برند سازی حلقه گمشده صنعت نمایشگاهی

ایران مراسم نیوز: موضوع برندینگ از موارد جذاب و تکنیکی گسترش یک کسب و کار تلقی می‌شود و در برخی موارد ارزش معنوی برند از ارزش دارایی و سرمایه مادی یک شرکت یا سازمان بیشتر است. برندینگ نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است و مدیریت این امر نیازمند حضور افرادی است که این مفهوم را در سازمان درک کرده و جولان تبلیغاتی را از مفهوم برندسازی متمایز می‌کند.

دوره آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی بورس برگزار می شود

ایران مراسم نیوز: انجمن های علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه صنعتی اصفهان دوره آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی (بورس) همراه با آموزش نرم افزار متاتریدر (FMA1) را برگزار می‌کنند.

آغاز بهره‌برداری از محل دائمی نمایشگاه‌های اصفهان در ۱۴ آبان

ایران مراسم نیوز: به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان یکی از استان‌های فعال و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی و صنعت کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: این استان سال‌ها از نبود یک محل استاندارد برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی رنج می‌برد اما با فعالیت‌های انجام شده، محل جدید برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان تکمیل شده و بهره‌برداری از آن در نیمه آبان‌ماه آغاز می‌شود.

آغاز بهره‌برداری از محل دائمی نمایشگاه‌های اصفهان در ۱۴ آبان

ایران مراسم نیوز: به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان یکی از استان‌های فعال و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی و صنعت کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: این استان سال‌ها از نبود یک محل استاندارد برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی رنج می‌برد اما با فعالیت‌های انجام شده، محل جدید برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان تکمیل شده و بهره‌برداری از آن در نیمه آبان‌ماه آغاز می‌شود.

برگزاری نمایشگاه مبلمان درقم تخلف است

ایران مراسم نیوز: حسین معماریان بیان کرد: در همین رابطه برگزاری نمایشگاه مبلمان در منطقه پردیسان قم غیر قانونی است و مجوز ندارد. وی افزود: این نمایشگاه مجوزی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف قم ندارد و اقدامی غیرقانونی بوده است.

برگزاری نمایشگاه مبلمان درقم تخلف است

ایران مراسم نیوز: حسین معماریان بیان کرد: در همین رابطه برگزاری نمایشگاه مبلمان در منطقه پردیسان قم غیر قانونی است و مجوز ندارد. وی افزود: این نمایشگاه مجوزی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف قم ندارد و اقدامی غیرقانونی بوده است.

برگزاری نمایشگاه مبلمان درقم تخلف است

ایران مراسم نیوز: حسین معماریان بیان کرد: در همین رابطه برگزاری نمایشگاه مبلمان در منطقه پردیسان قم غیر قانونی است و مجوز ندارد. وی افزود: این نمایشگاه مجوزی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف قم ندارد و اقدامی غیرقانونی بوده است.

صنعت نمایشگاهی نیازمند تغییرات بنیادی

ایران مراسم نیوز: علی معین گفت: برگزار کنندگان، سایت داران، غرفه‌ سازان و غرفه داران طبق استراتژی جدید ملزم به آموزش، بازبینی و فرهنگ سازی هستند.

حسین پیرموذن: توسعه و تحرک بخش های اقتصادی و صنعتی با نمایشگاه های تخصصی صادرات محور

ایران مراسم نیوز: سین پیرموذن نایب رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در بازدید از نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مطرح کرد: توسعه و تحرک بخش های اقتصادی و صنعتی با نمایشگاه های تخصصی صادرات محور صورت می گیرد.

تقدیر از غرفه های نمونه نمایشگاه تأسیسات

ایران مراسم نیوز: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در روز پایانی نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات از مشارکت کنندگان نمونه و غرفه های برتر تقدیر کرد

راه‌اندازی نمایشگاه نیازمندی‌های صنایع آذربایجان‌شرقی

ایران مراسم نیوز: حبیب امین‌زاده در مراسم افتتاح مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های تولید و سرمایه‌گذاری استان هدف از راه‌اندازی مرکز فوریت‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش بروکراسی اداری، تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تصمیم‌گیری‌های این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: در این مرکز نیازمندی‌ها و مشکلات بخش صنعت و تولید شناسایی شده و به دستگاه‌ها منعکس می‌شود.

پاویون دانش بنیان ها در نمایشگاه صنعت برپا می شود

ایران مراسم نیوز: بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 16 تا 19 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می شود. در این نمایشگاه علاوه بر نمایش دستاوردهای شرکت‌های صنعتی، توانمندی شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه‌ها نیز در قالب یک پاویون با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایش گذاشته می شود.

پاویون دانش بنیان ها در نمایشگاه صنعت برپا می شود

ایران مراسم نیوز: بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 16 تا 19 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می شود. در این نمایشگاه علاوه بر نمایش دستاوردهای شرکت‌های صنعتی، توانمندی شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه‌ها نیز در قالب یک پاویون با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایش گذاشته می شود.

شرکت‌های دانش بنیان فعال در مناطق آزاد از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند

ایران مراسم نیوز: دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین طرحی خبر داد که به موجب آن شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از 100 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مرگ تدریجی صنعت هتل‌داری در خواب خرگوشی مسئولان

ایران مراسم نیوز: در حالی هتل‌ها و مراکز اقامتی به خاطر شیوع کرونا وضعیت بسیار بدی را طی هشت ماه گذشته سپری می‌کنند که بنا به گفته‌ی چندی از هتلدارانT بخشنامه‌های حمایتی دولت ویژه این صنعت نه تنها اجرایی نشده بلکه دستگاه هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی نیز بدون هیچ توجهی به شرایط کنونی جامعه، بر فشارهای خود به این صنعت افزوده‌اند.

عبدالکریم جلالی: صنعت تاسیسات یکی از صنایع بنیادین کشور به شمار می رود که در مسیر رشد و پویایی است

ایران مراسم نیوز: رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اظهار داشت: صنعت تاسیساته مجموعه های گوناگونی از صنایع را به هم پیوند می زند.

ورود صنعت نمایشگاهی ایران به بازار بزرگ اوراسیا

ایران مراسم نیوز: سعید دهقانی گفت: قرار است نمایشگاه اوراسیا در تهران برگزار شود و کشورهای عضو اوراسیا توانمندی‌های خود را در تهران به نمایش خواهند گذاشت.

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا

ایران مراسم نیوز: مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی گفت: نخستین نمایشگاه مجازی جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از سه شنبه 29مهر آغاز به کار کرده و تا 8 آبان ماه ادامه دارد.

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا

ایران مراسم نیوز: مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی گفت: نخستین نمایشگاه مجازی جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از سه شنبه 29مهر آغاز به کار کرده و تا 8 آبان ماه ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: جایگاه شاخص نمایشگاه تاسیسات ایران در میان نمایشگاه های تخصصی قاره آسیا/ نوآوری در تولید و کیفیت بالای تولیدات صنعتی تاسیساتی ایران

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز فعالیت نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ایران گفت: نمایشگاه تاسیسات ایران در میان نمایشگاه های تخصصی قاره آسیا از جایگاه ممتازی برخوردار است.

نمایشگاه گل‌های داودی در محلات گشایش یافت/فعالیت ۱۹ هزار نفر در صنعت تولید گل و گیاهان زینتی

ایران مراسم نیوز: نمایشگاه گل‌های داودی با حضور غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسوولان محلی در شهرستان محلات گشایش یافت.

نمایشگاه گل‌های داودی در محلات گشایش یافت/فعالیت ۱۹ هزار نفر در صنعت تولید گل و گیاهان زینتی

ایران مراسم نیوز: نمایشگاه گل‌های داودی با حضور غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسوولان محلی در شهرستان محلات گشایش یافت.

۲ نمایشگاه تخصصی خودرو و حمل و نقل در تبریز گشایش یافت

ایران مراسم نیوز: در این 2 نمایشگاه صنعتگران فعال در حوزه تولید و تامین قطعات یدکی خودرو از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، خوزستان، گیلان و مرکزی و نمایندگی‌هایی از ترکیه، لهستان، چین، کره جنوبی و تایوان توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته اند.

۲ نمایشگاه تخصصی خودرو و حمل و نقل در تبریز گشایش یافت

ایران مراسم نیوز: در این 2 نمایشگاه صنعتگران فعال در حوزه تولید و تامین قطعات یدکی خودرو از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، خوزستان، گیلان و مرکزی و نمایندگی‌هایی از ترکیه، لهستان، چین، کره جنوبی و تایوان توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته اند.

برپایی سه نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گرگان

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان سه شنبه شب در حاشیه مراسم گشایش این نمایشگاه در گرگان به خبرنگار ایرنا گفت: در نمایشگاه تخصصی کشاورزی 51 واحد تولیدی و صنعتی از 12 استان کشور شامل تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، البرز، خراسان رضوی، سمنان، گلستان، قزوین، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی شرکت دارند.

برپایی سه نمایشگاه تخصصی کشاورزی در گرگان

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان سه شنبه شب در حاشیه مراسم گشایش این نمایشگاه در گرگان به خبرنگار ایرنا گفت: در نمایشگاه تخصصی کشاورزی 51 واحد تولیدی و صنعتی از 12 استان کشور شامل تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، البرز، خراسان رضوی، سمنان، گلستان، قزوین، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی شرکت دارند.

برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنعت حمل و نقل در تبریز

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز گفت: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم و قطعات یدکی خودرو و هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حمل و نقل و خدمات ترانزیت به صورت همزمان از 29 مهر تا 2 آبان با شرکت نمایندگی‌هایی از پنج کشور در تبریز برگزار می‌شود.

پیشنهادی برای خروج از آشفته بازار خودرو

ایران مراسم نیوز: استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در دو سال و نیم گذشته به جای توجه به تولید به بازار خودرو پرداخته‌ایم که سیاستی اشتباه بوده است، گفت: امروز برای خروج از آشفته بازار خودرو و صنعت خودروسازی، راهی جز توجه به تولید نمانده است که آن هم از مسیر آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد.

رزم حسینی: کالاهای اساسی به میزان کافی در کشور ذخیره‌‎ سازی شده است

ایران مراسم نیوز: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موجودی کشور از نظر کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بسیار مناسب و ذخیره سازی به میزان کافی است که با توجه به نیاز بازار عرضه می‌شود.

فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دلالان می‌شود

ایران مراسم نیوز: کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشنهاد می شود قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا صورت گیرد تا قیمت واقعی شود و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دلال نرود.

نمایشگاه توانمندی‌های ساختمان در زاهدان افتتاح شد

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهارداشت: این شرکت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت بخش صنعت و شعار سال مبنی بر جهش تولید، اقدام به برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط صنعت ساختمان کرده است.

نمایشگاه توانمندی‌های ساختمان در زاهدان افتتاح شد

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهارداشت: این شرکت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت بخش صنعت و شعار سال مبنی بر جهش تولید، اقدام به برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط صنعت ساختمان کرده است.

ارایه بسته‌های حمایتی و اقتصادی راه‌آهن به مراکز تولیدی تخصصی

ایران مراسم نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با اشاره به اهمیت راه‌اندازی نمایشگاه دائمی صنعت ریلی در کشور، گفت: این نمایشگاه می‌تواند محلی برای تبادل اطلاعات، بررسی مشکلات فنی و تعیین قیمت باشد.

ارایه بسته‌های حمایتی و اقتصادی راه‌آهن به مراکز تولیدی تخصصی

ایران مراسم نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با اشاره به اهمیت راه‌اندازی نمایشگاه دائمی صنعت ریلی در کشور، گفت: این نمایشگاه می‌تواند محلی برای تبادل اطلاعات، بررسی مشکلات فنی و تعیین قیمت باشد.

بهار احتمالی کتاب در پاییز کرونایی / امید به طرح پاییزه و نمایشگاه مجازی پس از بلاتکلیفی ارز دولتی کاغذ

ایران مراسم نیوز: اهالی صنعت نشر امیدوارند برگزاری طرح پاییزه کتاب، هفته کتاب و کتابخوانی و نمایشگاه مجازی کتاب در پاییز امسال بتواند رونقی نسبی را به این حوزه برگرداند.

بهار احتمالی کتاب در پاییز کرونایی / امید به طرح پاییزه و نمایشگاه مجازی پس از بلاتکلیفی ارز دولتی کاغذ

ایران مراسم نیوز: اهالی صنعت نشر امیدوارند برگزاری طرح پاییزه کتاب، هفته کتاب و کتابخوانی و نمایشگاه مجازی کتاب در پاییز امسال بتواند رونقی نسبی را به این حوزه برگرداند.

افتتاح نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی

ایران مراسم نیوز: مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی و امضا تفاهم‌نامه بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با حضور محمد اسلامی و امیر سرتیپ حاتمی در محل راه آهن تهران برگزار شد.

وبینار رایگان نحوه تجارت با بازار روسیه برگزار می شود

ایران مراسم نیوز: واحد آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی شهرکرد با همکاری شرکت شهرک های صنعتی شهر کرد وبینار نحوه تجارت با بازار روسیه را برگزار می کند. این وبینار با حضور احسان رسولی عضو هیات علمی دانشگاه تهران روز چهارشنبه 23 مهر ماه سالجاری برگزار می شود.

کرونا نمایشگاه آب و برق را هم لغو کرد

ایران مراسم نیوز: وزارت نیرو اعلام کرد: دو نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و برق که قرار بود در آبان‌ماه برگزار شوند با توجه به دستورالعمل‌هایی بهداشتی مقابله با کرونا، به زمان دیگری موکول شدند.

علی سبزی رئیس هیئت مدیره شرکت شادمهر مطرح کرد: حضور پی در پی شادمهر در ۲۷ دوره برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود

ایران مراسم نیوز: شرکت ماشین آلات بسته بندی شادمهر، علاوه بر 27 دوره حضور پی در پی و هرساله در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی، ایران اگروفود، در سایر نمایشگاه های مرتبط با صنعت کشور از جمله چاپ و بسته بندی، شیرینی و شکلات، نمایشگاه صنعت و… و همچنین نمایشگاه های استانی در نقاط مختلف کشور، و نمایشگاه های خارج از کشور حضوری فعال و موثر داشته است و بسیاری از شرکت ها در بخش های مختلف صنایع کشور از طریق این نمایشگاه ها، با طیف متنوع محصولات با کیفیت این شرکت آشنایی پیدا کرده اند.

کرونا و تحریم ها نتوانست هیجان برگزاری نمایشگاه و گردش چرخ های صنعت را متوقف کند

ایران مراسم نیوز: نظرخواهی میدانی از بازدیدکنندگان روزهای سوم و چهارم برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود نشان می دهد که نه تنها بازدید تخصصی در روزهای برگزاری این نمایشگاه افزایش داشته، بلکه بازدیدکنندگان از نحوه برگزاری تخصصی نمایشگاه نیز اعلام رضایت کرده و معتقدند که گفت وگوها و دیدارهای مثبت و موثری را در این نمایشگاه و در شرایط کنونی اقتصاد ایران در سال 99 داشته اند.

عرضه آخرین فناوری های روز و دستاوردهای صنعت کشاورزی در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی

ایران مراسم نیوز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی در تهران، گفت: به منظور ارایه و معرفی بهتر پیشرفت های فنی، صنعتی و عرضه آخرین فناوری های روز و دستاوردهای صنعت کشاورزی آگروفود، این نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی به مدت 4 روز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دایر می باشد.

صندوق بازنشستگی کشوری آغاز طرح خرید اقساطی لوازم خانگی برای بازنشستگان کشوری از ۲۰ مهر

ایران مراسم نیوز: صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: تفاهمنامه سه‌جانبه طرح خرید اقساطی لوازم خانگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، بانک صادرات ایران و گروه صنعتی انتخاب امضاء شد و از 20 مهر ماه اجرایی می‌شود.

حضور فعال و پررنگ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سمپوزیوم فولاد و نمایشگاه بین‌المللی فولاد

ایران مراسم نیوز: سمپوزیوم و‌ نمایشگاه بین‌المللی فولاد، صبح امروز در محل مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، این نمایشگاه از امروز دوشنبه 14 مهرماه تا چهارشنبه 16 مهرماه به مدت 3 روز از ساعت 17 تا 22 میزبان بازدیدکنندگان می‌باشد.

برپایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی «ایران پلاست» در آستانه روز پتروشیمی

ایران مراسم نیوز: ایوب بنوی؛ ضمن اعلام تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه ایران پلاست با در نظر گرفتن شدت شیوع ویروس کووید 19 در پایتخت، از برگزاری این نمایشگاه در روزهای پنجم تا هشتم دی‌ماه، «مصادف با روز صنعت پتروشیمی» خبر داد.

نمایشگاه بین‌المللی آب و برق به تعویق افتاد

ایران مراسم نیوز: اداره کل روابط عمومی وزارت نیرو اعلام کرد با توجه به دستورالعمل‌هایی بهداشتی مقابله با کرونا و اولویت داشتن حفظ سلامت شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان، نمایشگاه صنعت آب و برق امسال به تعویق افتاده است.

تشریح رویکردهای جدید ایمیدرو در نمایشگاه فولاد کیش

ایران مراسم نیوز: با افزایش 50درصدی فعالیت های پژوهشی با رویکرد تقاضا محور؛ ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای در راستای رفع نیازهای واحدهای صنعتی گام های موثری برداشته است

تشریح رویکردهای جدید ایمیدرو در نمایشگاه فولاد کیش

ایران مراسم نیوز: با افزایش 50درصدی فعالیت های پژوهشی با رویکرد تقاضا محور؛ ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای در راستای رفع نیازهای واحدهای صنعتی گام های موثری برداشته است

حمایت از صنعت نباید منجر به سوء استفاده شود

ایران مراسم نیوز: بهرام سرمست عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن استانداری قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از بخش تولید و صنعت و بخش خصوصی در استان قم گفت: به همه دستگاه‌های خدمات رسان و اجرایی نیز اخطار داده شده که نسبت به حمایت از تولیدکنندگان جدی هستیم و همه دستگاه‌ها باید همراهی کنند.

حمایت از صنعت نباید منجر به سوء استفاده شود

ایران مراسم نیوز: بهرام سرمست عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن استانداری قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از بخش تولید و صنعت و بخش خصوصی در استان قم گفت: به همه دستگاه‌های خدمات رسان و اجرایی نیز اخطار داده شده که نسبت به حمایت از تولیدکنندگان جدی هستیم و همه دستگاه‌ها باید همراهی کنند.

صنعت فولاد در صدر تامین کنندگان ارز کشور قرار دارد

ایران مراسم نیوز: بیست و دومین نمایشگاه بین المللی فولاد ایران(سمپوزیوم فولاد کشور) ، صبح چهاردهم مهر با حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، مدیران و فعالان حوزه صنعت فولاد کیش در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش شروع به کار کرد.

خدمت به مردم اولویت جهادگران عرصه تولید است

ایران مراسم نیوز: مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، مشاور عالی در کمیته فناوری های نو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام است.

برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه ایران آگروفود ؛ افتتاحیه نمایشگاه آگروفود به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نشد

ایران مراسم نیوز: بیست و هفتمین نمایشگاه اگروفود ایران در 13 مهرماه 99 در سایه ویروس کرونا، و محدودیت های موجود برگزار شد و اگرچه بازدید عادی نداشت و تنها متخصصان مرتبط با صنایع غذایی و کشاورزی با ارائه کارت مخصوص امکان بازدید از نمایشگاه را داشتند، اا در عین حال برگزاری این نمایشگاه، نقطه امیدی از جهاد تولیدکنندگان و صنعتگران را در سال جهش تولید به نمایش گذاشت و نمایشگاه اگروفود به عنوان سومین نمایشگاه برگزار شده در سال جاری بعد از نمایشگاه های شیرینی و شکلات و صنعت ساختمان و آسانسور، توانست شور و نشاط خاصی را در صنایع غذایی و اقتصاد کشور در سال جهش تولید ایجاد کند.

نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه برگزار می‌شود

ایران مراسم نیوز: بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان طی روزهای چهاردهم تا هفدهم آبان‌ماه امسال در محل دائمی برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان برگزار می‌شود.

سفر کارت راه حلی برای مقابله با آسیب‌های کرونا

ایران مراسم نیوز: رییس جامعه هتلداران سفر کارت را راه حلی برای برون رفت از آسیب‌های ناشی از کرونا اعلام کرد و افزود: این کارت قرار نیست به تنهایی معجزه کند اما یکی از راه حل‌ها برای حمایت از صنعت گردشگری و رونق آن همین سفر کارت است.

رزم‌حسینی: دولت در کنار صادرکنندگان است

ایران مراسم نیوز: وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت انسجام هر چه بیشتر دولت و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، گفت: دولت در کنار صادرکنندگان است و مسائل پیش روی آنها را حل خواهد کرد.

بانک سامان میزبان فعالان صنعت غذا در آگروفود ۲۰۲۰

ایران مراسم نیوز: بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته با عنوان ایران آگروفود 2020، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

دروازه افغانستان به روی سرمایه‌گذاران ایرانی باز است

ایران مراسم نیوز: نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، آب، برق، انرژی و خدمات فنی مهندسی هفته اول مهر با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران، همایون حایری معاون وزیر نیرو و مقامات افغانستان از جمله جلالتماب غوریان، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، توکل احمدیار رئیس هیات مدیره اتاق تجارت، سیدزمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و داود سلطان‌زوی شهردار کابل افتتاح و اصلی‌ترین هدف برگزاری این نمایشگاه، استفاده حداکثری از فرصت‌های تجاری میان دو کشور بیان شد.

دروازه افغانستان به روی سرمایه‌گذاران ایرانی باز است

ایران مراسم نیوز: نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، آب، برق، انرژی و خدمات فنی مهندسی هفته اول مهر با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران، همایون حایری معاون وزیر نیرو و مقامات افغانستان از جمله جلالتماب غوریان، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، توکل احمدیار رئیس هیات مدیره اتاق تجارت، سیدزمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و داود سلطان‌زوی شهردار کابل افتتاح و اصلی‌ترین هدف برگزاری این نمایشگاه، استفاده حداکثری از فرصت‌های تجاری میان دو کشور بیان شد.

نمایشگاه کشاورزی گلستان ۱۶ ساله شد

ایران مراسم نیوز: شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی، سیستم‌ها و تجهیزات آبیاری، خدمات و صنایع وابسته با عنوان تجاریGOLESTAN AGRIGOL EXHIBITION عصر سه‌شنبه هفته جاری با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارتگرگان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های استان برگزار شد.

نمایشگاه کشاورزی گلستان ۱۶ ساله شد

ایران مراسم نیوز: شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی، سیستم‌ها و تجهیزات آبیاری، خدمات و صنایع وابسته با عنوان تجاریGOLESTAN AGRIGOL EXHIBITION عصر سه‌شنبه هفته جاری با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارتگرگان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های استان برگزار شد.

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، فرصتی برای نمایشگاه

ایران مراسم نیوز: یکی از ویژگی‌های مهم آقای رزم‌حسینی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، فراجناحی بودن ایشان است این موضوع را به وضوح می‌شود در زمان استانداری ایشان در کرمان و خراسان رضوی دید.

حضور منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فولاد کیش

ایران مراسم نیوز: سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در آستانه برگزاری سمپوزیم ونمایشگاه بین المللی فولاد کیش از حضور پررنگ این منطقه در جمع تلاشگران بنام صنعت فولاد کشور خبر داد.

حضور منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فولاد کیش

ایران مراسم نیوز: سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در آستانه برگزاری سمپوزیم ونمایشگاه بین المللی فولاد کیش از حضور پررنگ این منطقه در جمع تلاشگران بنام صنعت فولاد کشور خبر داد.

نمایشگاه بین المللی مهیا برای برپایی بیست و هفتمین رویداد موفق اگروفود

ایران مراسم نیوز: دکتر بهمن حسین زاده در آستانه اغاز بکار نمایشگاه بین المللی اگروفود اظهار داشت: با حضور متخصصان ایرانی، فعالان صنعتی کشاورزی و تولیدکنندگان برتر ، برندهای صنایع کشاورزی ، مواد غذایی فناوران و شرکت دانش بنیان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی مواد غذایی بمدت 4 روز آغاز بکار خواهد کرد

اتحادیه چاپ، ۴۵۰ روز بعد/هیئت‌مدیره جدید اتحادیه چاپخانه‌داران تهران معرفی شد

ایران مراسم نیوز: اولین جلسه قانونی هیئت‌مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران امروز در محل هیئت اجرایی برگزاری انتخابات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش اداره امور اصناف و تشکل‌ها برگزار شد. طی این جلسه هیئت‌مدیره جدید مشخص و سمت‌ هر یک از افراد ابلاغ شد.

وزیر جدید صمت، فرصتی برای صنعت نمایشگاهی

ایران مراسم نیوز: یکی از ویژگی‌های مهم آقای رزم حسینی وزیر جدید صمت فراجناحی بودن ایشان است این موضوع را به وضوح می‌شود در زمان استانداری ایشان در کرمان و خراسان رضوی دید بدلیل آشنایی ایشان با مشکلات بخش خصوصی مطئمن هستم حتی در همین چند ماه باقی مانده از عمر دولت هم در این پست تاثیرگذار خواهند بود واحتمال ادامه کار در دولت بعدی نیز برای ایشان دور از دسترس نیست.

کرونا به گردشگری همدان ۱۳۰ میلیارد تومان خسارت زد

ایران مراسم نیوز: معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان از خسارت 130 میلیارد تومانی به گردشگری این استان خبر داد و گفت: مراکز اقامتی و کسب و کارهای وابسته به این صنعت با شیوع ویروس کرونا دچار آسیب‌های جدی شده است.

کرونا به گردشگری همدان ۱۳۰ میلیارد تومان خسارت زد

ایران مراسم نیوز: معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان از خسارت 130 میلیارد تومانی به گردشگری این استان خبر داد و گفت: مراکز اقامتی و کسب و کارهای وابسته به این صنعت با شیوع ویروس کرونا دچار آسیب‌های جدی شده است.

صنعت بیمه به شدت نیازمند شرکت های دانش بنیان است

ایران مراسم نیوز: رئیس کل بیمه مرکزی از آمادگی صنعت بیمه برای سرمایه گذاری 800 میلیاردتومانی به منظور تکمیل زیرساخت های آی تی این صنعت در کشور خبر دادو تاکید کرد:صنعت بیمه به شدت نیازمند خدمات شرکت های دانش بنیان است.

خودروسازی ژپنگ چین نمونه اولیه خودروی پرنده خود را رونمایی کرد

ایران مراسم نیوز: خودروساز الکتریکی چین، ژپنگ، در نمایشگاه خودروی پکن اعلام کرد روی مدل خودروی پرنده کار می‌کند و یک نمونه اولیه از آن را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه بزرگترین رویداد بین المللی صنعت خودرو از زمان آغاز پاندمی تا کنون است.

خودروسازی ژپنگ چین نمونه اولیه خودروی پرنده خود را رونمایی کرد

ایران مراسم نیوز: خودروساز الکتریکی چین، ژپنگ، در نمایشگاه خودروی پکن اعلام کرد روی مدل خودروی پرنده کار می‌کند و یک نمونه اولیه از آن را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه بزرگترین رویداد بین المللی صنعت خودرو از زمان آغاز پاندمی تا کنون است.

تصویب تقویم ۵ ساله نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی با امضای تفاهمنامه سازمان توسعه تجارت و انجمن نمایشگاه‌ها

ایران مراسم نیوز: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایران تفاهم‌نامه‌ای جهت همکاری‌های بیشتر و افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی امضا کردند.

تصویب تقویم ۵ ساله نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی با امضای تفاهمنامه سازمان توسعه تجارت و انجمن نمایشگاه‌ها

ایران مراسم نیوز: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایران تفاهم‌نامه‌ای جهت همکاری‌های بیشتر و افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی امضا کردند.

اثربخشی صنعت نمایشگاهی افزایش می‌باید

ایران مراسم نیوز: ئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایران، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های بیشتر و افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی امضا کردند.

اثربخشی صنعت نمایشگاهی افزایش می‌باید

ایران مراسم نیوز: ئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایران، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های بیشتر و افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی امضا کردند.

حضور فعال و پررنگ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در نهمین نمایشگاه بین‌المللی MINEX ۲۰۲۰

ایران مراسم نیوز: آیین افتتاح نهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالوژی برگزار شد.

حضور فعال و پررنگ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در نهمین نمایشگاه بین‌المللی MINEX ۲۰۲۰

ایران مراسم نیوز: آیین افتتاح نهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالوژی برگزار شد.

توسعه و بهبود شرایط صنعت نمایشگاهی در سال جهش تولید باید ارتقا یابد

ایران مراسم نیوز: اعضای انجمن نمایشگاه های ایران در نشست مشترک با حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، به بیان چالش‌ها و مشکلات خود در برگزاری نمایشگاه‌ها پرداختند؛ در این نشست تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه و بهبود شرایط صنعت نمایشگاهی میان انجمن نمایشگاه ‌های ایران و سازمان توسعه تجارت به امضای دو طرف رسید .

توسعه و بهبود شرایط صنعت نمایشگاهی در سال جهش تولید باید ارتقا یابد

ایران مراسم نیوز: اعضای انجمن نمایشگاه های ایران در نشست مشترک با حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، به بیان چالش‌ها و مشکلات خود در برگزاری نمایشگاه‌ها پرداختند؛ در این نشست تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه و بهبود شرایط صنعت نمایشگاهی میان انجمن نمایشگاه ‌های ایران و سازمان توسعه تجارت به امضای دو طرف رسید .

رزم‌حسینی:تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم، در اولویت است

ایران مراسم نیوز: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم، در اولویت است، گفت: امروز شرمنده مردم هستیم، زیرا سفره‌های مردم هر روز خالی‌تر شده است؛ با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری تلاش می‌شود.

مجلس به گزینه پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد داد

ایران مراسم نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 175 رای موافق، 80 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 264 نماینده حاضر به «علیرضا رزم‌حسینی» گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد داد.

آموزش؛ حلقه مفقوده صنعت نمایشگاهی

ایران مراسم نیوز: در هر حوزه ای‌ آموزش تنها راه تربیت نیروی انسانی متخصص است. این اصل ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات، محصولات و ابداع و نوآوری محسوب می‌شود. با توجه به اینکه رشد سریع فناوری، تغییرات و تاثیرات عمیقی در مسائل اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است اتخاذ روش‌های که هماهنگ‌کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه فناوری و تحول و متضمن تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

کرونا نمایشگاه کتاب وین۲۰۲۰ را لغو کرد

ایران مراسم نیوز: بنابراعلام وب سایت نمایشگاه کتاب وین، امکان برگزاری موافقیت‌آمیز نمایشگاه کتاب وین با وجود اقدامات احتیاطی ایمنی و اقدامات پیشگیرانه جامع، وجود نخواهد داشت. در اطلاعیه‌ای که در وب سایت نمایشگاه کتاب وین منتشر شده، آمده است: نمایشگاه کتاب وین مهمترین رویداد صنعت کتاب در اتریش و مکانی برای الهام و تبادل نظر با صدها غرفه دار و رویدادهای بی‌شماری است.

تاثیر مثبت نمایشگاه جدید اصفهان بر بهبود معیشت مردم

ایران مراسم نیوز: اصفهان کارشناسان اقتصادی معتقدند صنعت نمایشگاهی مولد ارزش‌افزوده است و اگرچه ایران با صنعت نمایشگاهی کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد، اما آمارهای رسمی حکایت از مسیر رو به رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی کشور دارد و به طور قطع با همگرایی در حوزه صنعت نمایشگاهی می‌توان به رونق تولید و اقتصاد شهر کمک کرد.

تاثیر مثبت نمایشگاه جدید اصفهان بر بهبود معیشت مردم

ایران مراسم نیوز: اصفهان کارشناسان اقتصادی معتقدند صنعت نمایشگاهی مولد ارزش‌افزوده است و اگرچه ایران با صنعت نمایشگاهی کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد، اما آمارهای رسمی حکایت از مسیر رو به رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی کشور دارد و به طور قطع با همگرایی در حوزه صنعت نمایشگاهی می‌توان به رونق تولید و اقتصاد شهر کمک کرد.

زیرساخت‌های شهری و خدمات از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان است

ایران مراسم نیوز: در نخستین نمایشگاه اختصاصی – تخصصی صنعت آب، برق و انرژی های نو در کشور افغانستان، مدیران، مسئولان و تجار ایرانی و افغانستانی حاضر در این نمایشگاه، به بررسی چگونگی توسعه همکاری های فی مابین پرداختند

زیرساخت‌های شهری و خدمات از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان است

ایران مراسم نیوز: در نخستین نمایشگاه اختصاصی – تخصصی صنعت آب، برق و انرژی های نو در کشور افغانستان، مدیران، مسئولان و تجار ایرانی و افغانستانی حاضر در این نمایشگاه، به بررسی چگونگی توسعه همکاری های فی مابین پرداختند

فرش قرمز افغانستان برای ایران/فرصت سرمایه گذاری با مالکیت صد در صدی به شرکتهای ایرانی

ایران مراسم نیوز: سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان گفت: در افغانستان فرصت‌های بسیاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم که هیچ نیازی به استفاده از شرکت بومی نیست و شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مالکیت صد در صدی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

برگزاری وبینار نقشه راه جامع امنیت اطلاعات

ایران مراسم نیوز: معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف وبینار (سمینار آنلاین) نقشه راه جامع کسب مهارت و تخصص در حوزه امنیت اطلاعات برگزار می کند.

حمایت از توسعه همکاری‌های تجاری بین بخش‌های خصوصی ایران و اوراسیا

ایران مراسم نیوز: معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در جلسه ویدئو کنفرانسی با عضو شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان جمهوری قرقیزستان، آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه اوراسیا برای حمایت از همکاری بین بخش‌های خصوصی طرفین به ویژه اتاق بازرگانی ایران و شورای تجاری اوراسیا را اعلام کرد.

اولین همایش مدیران عامل شرکت‌های پارک فناوری پردیس در سال جدید برگزار شد

ایران مراسم نیوز: ششمین همایش مدیران عامل پارک فناوری پردیس با حضور مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس و همچنین جمعی از مدیران عامل شرکت‌های عضو در تاریخ 19 فروردین‌ماه و در محل هتل پارک فناوری پردیس و به میزبانی گروه صنعتی هوشمند آسیا برگزار شد.

همایش صنعت گردشگری با حضور ۳۰ کشور

ایران مراسم نیوز: یکصد و دوازدهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری با حضور 30 کشور جهان برای مطرح کردن موضوعات اساسی صنعت گردشگری از سوی وزرای گردشگری در کشور «گرجستان» برگزار می‌شو

تعرفه یک متر غرفه در نمایشگاه ها؛ معادل یک عدد همبرگر

ایران مراسم نیوز: بدون شک یکی از کارآمدترین ابزار تبلیغاتی برای صنعتگران و کارآفرینان، مشارکت در نمایشگاه های بین المللی در سراسر دنیا است. البته بهره گیری مناسب از این ابزار شناخته شده بین المللی مستلزم ذکاوت بالا و برخورداری از هوش بازرگانی جهت انتخاب مناسب ترین نمایشگاه و بهترین مدل مشارکت در آنها خواهد بود.

حضور ۳۰ گروه در نمایشگاه توانمندسازی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ایران مراسم نیوز: علی نادری معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت : هر ساله در آستانه هفته پژوهش، دانشگاه صنعتی کرمانشاه اقدام به برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان می‌کند.

حضور ۳۰ گروه در نمایشگاه توانمندسازی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ایران مراسم نیوز: علی نادری معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت : هر ساله در آستانه هفته پژوهش، دانشگاه صنعتی کرمانشاه اقدام به برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان می‌کند.

در جلسه توسعه صادرات از تعلیق کارت‌های بازرگانی تا اصرار برخی برای برگزاری نمایشگاه‌ها مطرح شد

ایران مراسم نیوز: کرمان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان این مطلب که استان کرمان یک استان صادراتی است، گفت: صادرکنندگان استان کرمان حدود 430 میلیون دلار رفع تعهد ارزی نکرده‌اند لذا طبق قانون حدود 150 کارت بازرگانی در استان تعلیق می‌شود.

در جلسه توسعه صادرات از تعلیق کارت‌های بازرگانی تا اصرار برخی برای برگزاری نمایشگاه‌ها مطرح شد

ایران مراسم نیوز: کرمان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان این مطلب که استان کرمان یک استان صادراتی است، گفت: صادرکنندگان استان کرمان حدود 430 میلیون دلار رفع تعهد ارزی نکرده‌اند لذا طبق قانون حدود 150 کارت بازرگانی در استان تعلیق می‌شود.

بومی‌سازی و نهضت ساخت در پنجمین نمایشگاه صنعت و معدن یزد

ایران مراسم نیوز: پنجمین نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته همزمان با برپایی اولین نمایشگاه نیازمندی‌ها و نهضت ساخت (بومی‌سازی) در محل نمایشگاه‌های دائمی یزد در حال برگزاری است.

بومی‌سازی و نهضت ساخت در پنجمین نمایشگاه صنعت و معدن یزد

ایران مراسم نیوز: پنجمین نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته همزمان با برپایی اولین نمایشگاه نیازمندی‌ها و نهضت ساخت (بومی‌سازی) در محل نمایشگاه‌های دائمی یزد در حال برگزاری است.

آغاز بکار صنعت نمایشگاهی، موتور حرکت اقتصاد جهانی

ایران مراسم نیوز: نظر به اهمیت جایگاه گردشگری در توسعه ارزآوری غیرنفتی، ‌ جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری چین 2020 شرکت کرده است که به تازگی در شهر گوانجو چین گشایش یافته است.

جایگاه نمایشگاه بین المللی همدان در رشد و معرفی صنعت ساختمان بی بدیل است

ایران مراسم نیوز: مدیر نمایشگاه های بین المللی همدان در آیین افتتاح بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان از رونق تعاملات ساخت و ساز در نمایشگاه بین المللی خبر داد و گفت: جایگاه نمایشگاه بین المللی استان همدان در رشد و معرفی صنعت ساختمان بی بدیل بوده است.

شتابدهنده‌ها عملیات مراکز نوآوری در دانشگاه و صنعت را بر عهده می‌گیرند

ایران مراسم نیوز: پنل فرصت‌ها و چالش‌های ارتباط بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری بیست و دومین کنگره دولت، صنعت و دانشگاه با هدف بررسی چالش‌های ارتباط صنعت با دانشگاه روز گذشته (25 شهریور) به صورت مجازی در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر و گرنت پژوهش و فناوری صندوق نوآوری بهترین تسهیل کننده‌های ارتباط صنعت و دانشگاه

ایران مراسم نیوز: رییس صندوق نوآوری و شکوفایی دو سرویس جدید سرمایه‌گذاری خطرپذیر و خدمت بلاعوض گرنت پژوهش و فناوری را بهترین تسهیل کننده ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.

پیام نویدبخش نمایشگاه صنعت ساختمان به جامعه و فعالان صنعت نمایشگاهی

ایران مراسم نیوز: برگزاری موفق بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به عنوان اولین تجربه برگزاری یک ابَرنمایشگاه با اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا، نقطه عطفی در روند بازآفرینی نقش صنعت نمایشگاهی ایران در توسعه و رشد اقتصاد کشور محسوب می شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت/ نمایشگاه ویترینی از توانمندی و بقای صنایع مختلف کشور است

ایران مراسم نیوز:سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت: در شرایط سخت کنونی، برپایی نمایشگاه بیانگر تداوم حیات صنایع است و نمایشگاهها می توانند ویترینی از توانمندی و بقای صنایع مختلف در کشور باشند.

مترو و رویای فعالان نمایشگاهی

ایران مراسم نیوز: افتتاح پروژه احداث خط 10 مترو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، نوید بخش تحقق آرزوی دیرینه فعالان صنعت نمایشگاهی ایران در آینده ای بسیار نزدیک است.آرزوی رفت و‌آمد امن و‌ به دور از ترافیک به نمایشگاه تهران، که سال هاست مورد توجه کارشناسان و مسوولان است و همین موضوع موجب شده بود که عده ای خواستار انتقال نمایشگاه به مکان های دیگر باشند.

برگزاری ۵۰۰ نمایشگاه تخصصی در دستور کار

ایران مراسم نیوز: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و تخصصی را زمینه ساز اعتلای تجارت خارجی و فرصتی برای افزایش مبادلات تجاری و معرفی بهتر تولیدات داخلی دانست.

امضای تفاهم نامه گسترش همکاری‌ تجاری بین صنایع کوچک ایران و چین

ایران مراسم نیوز: در آیین امضای این تفاهم‌ نامه که به‌صورت برخط برگزار شد، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ووهونگ، معاون مدیرکل سازمان صنعت و فنآوری اطلاعات استان گوانگدونگ چین به ارائه توضیحاتی درباره دلایل تنظیم و امضای این تفاهم‌ نامه همکاری پرداختند.

امضای تفاهم نامه گسترش همکاری‌ تجاری بین صنایع کوچک ایران و چین

ایران مراسم نیوز: در آیین امضای این تفاهم‌ نامه که به‌صورت برخط برگزار شد، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ووهونگ، معاون مدیرکل سازمان صنعت و فنآوری اطلاعات استان گوانگدونگ چین به ارائه توضیحاتی درباره دلایل تنظیم و امضای این تفاهم‌ نامه همکاری پرداختند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور وارد قشم شد

ایران مراسم نیوز: دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با استقبال حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و امام جمعه شهرستان وارد جزیره قشم شد.

“آراد” اولین برند ایرانی در زمینه تولید چراغ های indoor و outdoor

ایران مراسم نیوز: یکی از این محصولات بسیار جذاب در صنعت ساختمان، محصولات مرتبط با تجهیزات روشنایی هستند. زیرمجموعه‌های این رشته شامل کابل‌ها و تجهیزات مرتبط باروشنایی و چراغ ها و آویزهای مختلف است که تنوع بسیار بالا و ساختار بسیار متفاوتی دارد و رقابت در آن بسیار سنگین است. در همین رابطه در گفت وگو با مجید بستان مدیر مجموعه آراد اولین تولید کننده ایرانی در زمینه تولید چراغ های indoor و outdoor که یکی از شرکت های فعال در صنعت روشنایی است، به بررسی وضعیت این صنعت در حاشیه نمایشگاه بین المللی ساختمان، آسانسور و پله برقی پرداختیم.

محمد رنجبر مشاور فنی ستاد برگزاری نمایشگاه ساختمان مطرح کرد: استقبال مشارکت کنندگان نمایشگاه از بازدید کنندگان تخصصی

ایران مراسم نیوز: محمد رنجبر محمد رنجبر مشاور فنی ستاد برگزاری نمایشگاه ساختمان ، سال هاست که در کنار دکتر محمد مطیع جهانی مدیر امور نمایشگاهی و معاون پشتبانی اتاق تعاون ایران، نقش موثری در مراحل مختلف این نمایشگاه از ثبت نام تا جانمایی غرفه ها و سازماندهی امور غرفه سازی و برپایی نمایشگاه ایفا می کند. نقشی که امسال با توجه به وضعیت خاص ایجاد شده در اثر شیوع کرونا برای نمایشگاه ها، و تعویق اجباری زمان برگزاری نمایشگاه، از همیشه پررنگ تر بود؛ چرا که حفظ و جلب نظر مشارکت کنندگان در چنین شرایطی کار آسانی نیست. به بهانه بیست سالگی نمایشگاه صنعت ساختمان، با محمد رنجبر به گفت و گو نشسته ایم تا از چالش هایی که به همراه همکارانش امسال برای برگزاری پشت سر گذاشته اند بگوید و روشن شود چه کارهایی کرده اند که در نهایت موفق به برگزاری نمایشگاه در سطح قابل قبول و در نتیجه حفظ منزلت و اعتبار برند نمایشگاه صنعت ساختمان شده اند.

اتصال به مترو ؛ پایان کار منتقدان نمایشگاه تهران

ایران مراسم نیوز: افتتاح پروژه احداث خط 7 مترو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، نوید بخش تحقق آرزوی دیرینه فعالان صنعت نمایشگاهی ایران در آینده ای بسیار نزدیک است.آرزوی رفت و‌آمد امن و‌ به دور از ترافیک به نمایشگاه تهران، که سال هاست مورد توجه کارشناسان و مسوولان است و همین موضوع موجب شده بود که عده ای خواستار انتقال نمایشگاه به مکان های دیگر باشند.

مشارکت گسترده و امن فعالان و متخصصان صنعت ساختمان در سایه مراقبت های ویژه بهداشتی در نمایشگاه بین المللی تهران

ایران مراسم نیوز: بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی، روز پنج شنبه 20 شهریور ماه جاری، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران و با حضور جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، دکتر بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران، و دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، افتتاح شد.

بوئینگ ۷۴۷sp به نمایشگاه هوایی اهدا شد

ایران مراسم نیوز: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در راستای خواسته اهالی صنعت هوانوردی اعلام کرد؛ هواپیمای بویینگ B747SP به علامت ثبتی EP-IAA، به نمایشگاه هوایی اهدا خواهد شد.

آخرین مطالب

طرح یاس در روستاهای همدان اجرا می‌شود

فعالان گردشگری آسیب‌دیده از کرونا در همدان تسهیلات دریافت می‌کنند

« نخستین مهرواره قرآنی طاها» آغاز به کارکرد

بزرگان از حضور در نمایشگاه‌های مجازی پرهیز کنند

نمایشگاه ملی صنایع دستی به صورت مجازی برگزار می‌شود

توسعه روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین از طریق قزاقستان و منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی دریچه ای به روی اوراسیا

انجام بیش از 2400عملیات در8 ماه گذشته با تلاش آتش نشانان همدان

آمادگی تجارت الکترونیک پارسیان برای توسعه سرویس پرداخت بدون کارت

دانش‌بنیان‌های سلامت در بازار دائمی افغانستان به فروش می‌رسد

تاثیر پلتفرم‌های آنلاین بر افزایش قیمت‌ها

امکان پژوهش دربارۀ 6G را برای دانشمندان‌مان فراهم می‌کنیم

توسعه خدمات بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران

حمایت 50 هزار میلیارد ریالی بانک مهر ایران از اقشار کمتر برخوردار

بازدید از نمایشگاه‌های هنری با تعیین وقت قبلی

بررسی تبصره ویژه حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در بودجه ١4٠٠

ویبنار جشنواره نونهالان حضرت محمد (ص) برگزار شد

اعتراض مجریان نمایشگاهی به لغو برگزای رویدادها

وعده خوش زادبوم به فعالان صنعت نمایشگاهی/ آغاز فعالیت رویدادها در آینده نزدیک

حمایت 70 درصدی صندوق نوآوری برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری

دکتر خیاطیان به عنوان سرپرست مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان منصوب شد

برگزاری دوره جامع و کاربردی مدیریت پروژه

برگزاری مسابقه دانشجویی خلق و سرمایه گذاری در کسب و کار

آشنایی با کسب و کارهای حوزه فین‌تک

تقاضای مردم برای خرید مرغ 70 درصد کاهش یافت

برگزاری آنلاین جشنواره‌ها تهدیدی که به فرصت تبدیل شد

افزایش امیدواری‌ها نسبت به آینده معاملات بورس

اعلام آمادگی 16 گروه نمایشی برای حضور در جشنواره تئاتر همدان

توجه به نیازهای جدید جامعه در مزایده 54 بنای تاریخی کشور

هشتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران‌ساخت مجازی شد

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران
بانک صادرات ایران
بانک ملی
شرکت سامع پاد نوین
سایت نمایشگاهی ایران مال
یسنا همایش
بانک ایران زمین
سامانه ورود و خروج آنلاین دینگ
بانک انصار
پست بانک
شرکت نمایشگاهی تانا
بانک پارسیان
کاربرند؛ کلینیک کارآفرینی، خلاقیت و تجربه
اهدای عضو
بانک تجارت

پایگاه خبری تحلیلی ایران مراسم نیوز؛ رسانه مرجع صنعت همایش و نمایشگاهی کشور

پایگاه خبری تحلیلی ایران مراسم نیوز؛ رسانه مرجع صنعت همایش و نمایشگاهی کشور